Tham Phải Hiểu - Chọn Đúng Người
Tham Phải Hiểu - Chọn Đúng Người

Tham Phải Hiểu - Chọn Đúng Người

28-40 tuổi là giai đoạn vàng chuyển hóa bản thân, xây dựng các mối quan hệ giá trị và phát triển sự nghiệp xứng tầm bằng cách hiểu mình và chọn đúng người.

Từ trường năng lượng là gì?

Đáp: Là phương tiện mang thông tin hữu hình và vô hình, có thể cảm nhận được hoặc không thể cảm nhận được nhưng tồn tại, dựa trên con người.

Làm thế nào để nhìn nhận từ trường dựa trên con người?

Đáp: Thực chất là từ góc độ con người cảm nhận được từ trường hữu hình hoặc vô hình.

Như âm thanh, ánh sáng, điện, lực hấp dẫn vũ trụ, chuyển động của thiên thể,... và hiện tại chúng ta nghiên cứu từ trường năng lượng số, bao gồm cả thuật ngữ y học hiện nay như hóa trị, tia laser, cộng hưởng từ, bức xạ, formaldehyde, v.v. đều thuộc hiện tượng từ trường.

Ảnh hưởng của từ trường đến con người sẽ thể hiện ở đâu?

Trong Kinh Bát Nhã giải thích 5 yếu tố tác động chính của từ trường bên ngoài đến con người.

Bao gồm: cảm giác vật chất hữu hình có màu sắc bên ngoài, cảm giác sinh lý, cảm giác tâm lý, từ đó tạo ra phán đoán, hành vi và phương pháp làm việc.

Sử dụng ngôn ngữ năng lượng số của chúng ta, từ trường cân bằng, hài hòa sẽ tạo ra:

 1. Đời sống vật chất được cải thiện rất nhiều.
 2. Tâm lý, tâm trạng, cảm xúc, v.v. được cải thiện rất lớn.
 3. Sinh lý cơ thể được cải thiện và khỏe mạnh hơn.
 4. Phương pháp làm việc mang năng lượng tích cực hơn, tư tưởng tốt đẹp mạnh mẽ hơn.
 5. Khả năng phán đoán và nhận thức các sự vật, hiện tượng gần sát chân lý hơn.

Người hiện đại cần quan tâm cân bằng những gì?

 1. Sự nghiệp
 2. Sức khỏe
 3. Tài chính
 4. Gia đình
 5. Giao tiếp xã hội
 6. Học tập
 7. Tâm hồn
 8. Giải trí

Bất kỳ một mắt xích nào gặp vấn đề đều là mất cân bằng, không hài hòa, sẽ sinh ra vấn đề.

Nếu đổi số điện thoại cân bằng từ trường, bao lâu có thể thay đổi vận?

Đáp: Điều này phụ thuộc vào độ khó dễ trong việc hóa giải từ trường tiên thiên và hậu thiên.

banner-Lê Thế Bình
Lê Thế Bình's avatar

Tham Phải Hiểu Chọn Đúng Người Sống Như Ý Giới-Định-Tuệ làm gốc Thuyết Âm Dương, Ngũ Hành làm tư duy