Tham Phải Hiểu - Chọn Đúng Người
Tham Phải Hiểu - Chọn Đúng Người

Tham Phải Hiểu - Chọn Đúng Người

28-40 tuổi là giai đoạn vàng chuyển hóa bản thân, xây dựng các mối quan hệ giá trị và phát triển sự nghiệp xứng tầm bằng cách hiểu mình và chọn đúng người.

Trong các bài viết trước, tôi đã dành 8 bài viết để tìm hiểu về 8 loại từ trường và các con số tương ứng.

Tôi cũng đã dành 2 bài để phân tích chi tiết về ý nghĩa của số 0 và 5.

Nếu coi học Phong Thủy Số Điện Thoại như học tiếng Anh, thì 10 bài trước đây tương đương với học các chữ cái và từ vựng.

Bây giờ, chúng ta sẽ học cách giải mã số điện thoại, tức là cách phân tích chính xác một dãy số điện thoại. 

Không dài dòng, chúng ta sẽ bắt đầu ngay phần chính.

Nội dung được chia làm 3 phần: 

  1. Trình tự giải mã số điện thoại
  2. 2 nguyên tắc giải mã số điện thoại 
  3. Thu thập thông tin để giải mã

Khi học về 8 loại từ trường, chúng ta đã đề cập đến mức năng lượng của các nhóm số trong mỗi từ trường và ý nghĩa tương ứng.

Mỗi từ trường được chia thành 4 mức năng lượng.

Mức 1 là năng lượng cao nhất, mức 4 là năng lượng yếu nhất.

Các số có năng lượng mức cao nhất đều chứa số 1.

Ví dụ: 31 thuộc Thiên Y ở mức năng lượng cao nhất, 18 thuộc Ngũ Quỷ ở mức năng lượng cao nhất. 

Vậy mức năng lượng có ý nghĩa gì?

Mức năng lượng càng cao thể hiện thông tin của từ trường càng mạnh mẽ.

Ví dụ: Với Thiên Y thể hiện thông tin về tài lộc:

  • Số 13/31 ở mức 1 thể hiện 100% năng lượng tài lộc
  • Số 68/86 mức 2 thể hiện 75% năng lượng tài lộc
  • Số 49/94 mức 3 thể hiện 50% năng lượng tài lộc
  • Số 27/72 mức 4 thể hiện 25% năng lượng tài lộc

Như vậy, mức năng lượng quyết định mức độ mạnh yếu của thông tin từ trường khi giải mã số điện thoại.

Khi xác định được từ trường và mức năng lượng trong số điện thoại, chúng ta sẽ giải mã theo thứ tự nào?

Khi đọc số điện thoại, chúng ta đọc từ trái sang phải từng chữ số, ví dụ: xx12345678.

Giải mã số điện thoại cũng vậy, từ trái sang phải.

Phần bên trái thể hiện nguyên nhân và nguồn gốc, phần bên phải thể hiện kết quả và đích đến.

Vậy trong một số điện thoại, nguyên nhân hay kết quả quan trọng hơn?

Chắc chắn là kết quả.

Dù nguyên nhân tốt đến đâu mà không đem lại kết quả tốt thì cũng không có giá trị. 

Do đó, 1 trong 2 nguyên tắc giải mã quan trọng là nguyên tắc năng lượng mạnh nhất ở cuối số.

Ý nghĩa là chữ số cuối cùng quyết định kết quả sau cùng của toàn bộ số điện thoại.

Người dùng số điện thoại sẽ thể hiện đặc điểm của từ trường ứng với chữ số cuối cùng.

Đây là phương pháp giải mã nhanh và hiệu quả nhất.

Chỉ cần xem chữ số cuối là biết ngay từ trường chi phối và giải mã theo đó.

Ví dụ: Số điện thoại kết thúc bằng 98760412.

Chữ số cuối là 21 Tuyệt Mệnh, nên ta có thể giải mã theo đặc điểm của Tuyệt Mệnh.

Như vậy, nguyên tắc năng lượng mạnh nhất ở cuối rất dễ áp dụng và phù hợp với hầu hết các trường hợp. 

Tuy nhiên, để giải mã chính xác và chi tiết toàn bộ số điện thoại, chúng ta cần đến nguyên tắc thứ 2.

banner-Lê Thế Bình
Lê Thế Bình's avatar

Tham Phải Hiểu Chọn Đúng Người Sống Như Ý Giới-Định-Tuệ làm gốc Thuyết Âm Dương, Ngũ Hành làm tư duy