Tham Phải Hiểu - Chọn Đúng Người
Tham Phải Hiểu - Chọn Đúng Người

Tham Phải Hiểu - Chọn Đúng Người

28-40 tuổi là giai đoạn vàng chuyển hóa bản thân, xây dựng các mối quan hệ giá trị và phát triển sự nghiệp xứng tầm bằng cách hiểu mình và chọn đúng người.

1. Khi 0 ở trước và sau Diên Niên: 

Năng lượng của Diên Niên sẽ giảm đi, có thể gọi là “Diên niên nhỏ”.

019, 087, 043, 026, 091, 078, 034, 062

190, 870, 430, 260, 910, 780, 340, 620

Ý nghĩa:

  • Khả năng không lớn, áp lực cũng không lớn.
  • Công việc khá nhẹ nhàng đơn giản.
  • Thiếu động lực, không phù hợp với việc khởi nghiệp.
  • Công việc chủ yếu là trợ lý, tự kiểm soát yếu.
  • Giấc ngủ tốt, hơi lười nhác, làm việc dễ bị gián đoạn.
  • Tiền tài đến rồi đi, không có tương lai.
  • Công việc có thể bị người khác thay thế, phong cách làm việc cũng không mạnh mẽ.
  • Khả năng chống áp lực yếu, làm việc bị động.

2. Khi 0 ở giữa Diên Niên

109, 807, 403, 206, 901, 708, 304, 602

Ý nghĩa:

banner-Lê Thế Bình
Lê Thế Bình's avatar

Tham Phải Hiểu Chọn Đúng Người Sống Như Ý Giới-Định-Tuệ làm gốc Thuyết Âm Dương, Ngũ Hành làm tư duy