Tham Phải Hiểu - Chọn Đúng Người
Tham Phải Hiểu - Chọn Đúng Người

Tham Phải Hiểu - Chọn Đúng Người

28-40 tuổi là giai đoạn vàng chuyển hóa bản thân, xây dựng các mối quan hệ giá trị và phát triển sự nghiệp xứng tầm bằng cách hiểu mình và chọn đúng người.

1. Khi 0 ở trước và sau Họa Hại

Năng lượng của Họa Hại sẽ giảm đi, gọi là “Họa hại nhỏ”

017, 098, 064, 032, 071, 089, 046, 023 

170, 980, 640, 320, 710, 890, 460, 230 

Ý nghĩa:

  • Ngôn ngữ dài dòng, diễn đạt một chiều, thiếu giao tiếp.
  • Mặt dày và hơi keo kiệt. abc
  • Hôn nhân không hạnh phúc, cảm xúc lạnh nhạt, thiếu tình cảm.

2. Khi 0 ở giữa Họa Hại

107, 908, 604, 302, 701, 809, 406, 203 

Ý nghĩa:

banner-Lê Thế Bình
Lê Thế Bình's avatar

Tham Phải Hiểu Chọn Đúng Người Sống Như Ý Giới-Định-Tuệ làm gốc Thuyết Âm Dương, Ngũ Hành làm tư duy