Tham Phải Hiểu - Chọn Đúng Người
Tham Phải Hiểu - Chọn Đúng Người

Tham Phải Hiểu - Chọn Đúng Người

28-40 tuổi là giai đoạn vàng chuyển hóa bản thân, xây dựng các mối quan hệ giá trị và phát triển sự nghiệp xứng tầm bằng cách hiểu mình và chọn đúng người.

1. Khi 0 ở trước và sau Ngũ Quỷ

Năng lượng của Ngũ Quỷ sẽ giảm đi, có thể gọi là “Ngũ quỷ nhỏ”

018, 097, 063, 042, 081, 079, 036, 024 

180, 970, 630, 420, 810, 790, 360, 240 

Ý nghĩa:

  • Nói chuyện đơn giản trực tiếp không có khiếu hài hước.
  • Cuộc sống tẻ nhạt và có quy luật, hài lòng với tình trạng hiện tại, không khao khát tiến bộ.
  • Không có kế hoạch, quan tâm đến lợi ích trước mắt.
  • Ý tưởng đơn giản, dễ bị đoán trước ý định.
  • Tập trung vào một mặt, mặc dù có lợi cho gia đình nhưng dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài và thay đổi.

2. Khi 0 ở giữa Ngũ Quỷ

108, 907, 603, 402, 801, 709, 306, 204 

Ý nghĩa:

banner-Lê Thế Bình
Lê Thế Bình's avatar

Tham Phải Hiểu Chọn Đúng Người Sống Như Ý Giới-Định-Tuệ làm gốc Thuyết Âm Dương, Ngũ Hành làm tư duy