Tham Phải Hiểu - Chọn Đúng Người
Tham Phải Hiểu - Chọn Đúng Người

Tham Phải Hiểu - Chọn Đúng Người

28-40 tuổi là giai đoạn vàng chuyển hóa bản thân, xây dựng các mối quan hệ giá trị và phát triển sự nghiệp xứng tầm bằng cách hiểu mình và chọn đúng người.

1. Khi 0 ở trước và sau Phục Vị

Năng lượng của Phục Vị sẽ giảm đi, gọi là “Phục Vị nhỏ”

011, 022, 099, 088, 077, 066, 033, 044 

110, 220, 990, 880, 770, 660, 330, 440 

Ý nghĩa:

  • Thiếu kiên nhẫn, khả năng tập trung ngắn, không thể kiên trì, không có lòng kiên nhẫn bền bỉ.
  • Tư duy đơn giản, ít lo lắng.
  • Phù hợp với việc làm đơn giản, lặp lại hoặc sử dụng thời gian ngắn ví dụ như công việc tại một điểm trên dây chuyền sản xuất.

2. Khi 0 ở giữa Phục Vị

101, 202, 909, 808, 707, 606, 303, 404 

Ý nghĩa:

banner-Lê Thế Bình
Lê Thế Bình's avatar

Tham Phải Hiểu Chọn Đúng Người Sống Như Ý Giới-Định-Tuệ làm gốc Thuyết Âm Dương, Ngũ Hành làm tư duy