Tham Phải Hiểu - Chọn Đúng Người
Tham Phải Hiểu - Chọn Đúng Người

Tham Phải Hiểu - Chọn Đúng Người

28-40 tuổi là giai đoạn vàng chuyển hóa bản thân, xây dựng các mối quan hệ giá trị và phát triển sự nghiệp xứng tầm bằng cách hiểu mình và chọn đúng người.

1. Khi 0 ở trước và sau Sinh Khí

Năng lượng của Sinh Khí sẽ giảm đi, có thể gọi là “Sinh khí nhỏ”.

014, 067, 093, 082, 041, 076, 039, 028

140, 670, 930, 820, 410, 760, 390, 280

Ý nghĩa:

  • Tính cách lạc quan, có ý thức lo lắng và suy nghĩ rõ ràng.
  • Khái niệm về tiền không mạnh nhưng tiêu dùng hợp lý.
  • Có duyên với mọi người, nhưng thiếu mắt nhìn để nhận biết người tri kỷ.
  • Khả năng học tập trung bình, thích chơi.

2. Khi 0 ở giữa Sinh Khí

104, 607, 903, 802, 401, 706, 309, 208 

Ý nghĩa:

banner-Lê Thế Bình
Lê Thế Bình's avatar

Tham Phải Hiểu Chọn Đúng Người Sống Như Ý Giới-Định-Tuệ làm gốc Thuyết Âm Dương, Ngũ Hành làm tư duy