Tham Phải Hiểu - Chọn Đúng Người
Tham Phải Hiểu - Chọn Đúng Người

Tham Phải Hiểu - Chọn Đúng Người

28-40 tuổi là giai đoạn vàng chuyển hóa bản thân, xây dựng các mối quan hệ giá trị và phát triển sự nghiệp xứng tầm bằng cách hiểu mình và chọn đúng người.

1. Khi 0 ở trước và sau Tuyệt Mệnh

Năng lượng của Tuyệt Mệnh sẽ giảm đi, gọi là “Tuyệt mệnh nhỏ”

012, 069, 084, 073, 021, 096, 048, 037 

120, 690, 840, 730, 210, 960, 480, 370 

Ý nghĩa:

  • Đầu tư nhỏ, thay đổi nhỏ, lợi ích nhỏ.
  • Tâm trạng ổn định, tìm sự ổn định, cẩn thận mạo hiểm, khi gặp vấn đề cẩn thận hành động có thể giải quyết một cách hòa bình.

2. Khi 0 ở giữa Tuyệt Mệnh

102, 609, 804, 703, 201, 906, 408, 307

Ý nghĩa:

banner-Lê Thế Bình
Lê Thế Bình's avatar

Tham Phải Hiểu Chọn Đúng Người Sống Như Ý Giới-Định-Tuệ làm gốc Thuyết Âm Dương, Ngũ Hành làm tư duy